No hay información

Ordenar por:  

POLÍGON INDUSTRIAL LA BARRICONA

No hay información
No hay precio disponibe - Polígono Industrial

Indústries manufactureres Comerç a l’engròs i al detall,reparació de vehicles de motor i motocicletes

Más detalles
5.772,00 m2

POLIGON INDUSTRIAL ELS PINTORS

No hay información
No hay precio disponibe - Polígono Industrial

Indústries manufactureres Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació Construcció Comerç a l’engròs i…

Más detalles
39.198,00 m2

Poligon Industrial Mas d’en Bosch

No hay información
2.000€ mensual - Polígono Industrial

Activitats: Comerç a l’engròs i al detall Indústries Manufactureres Transport i Emmagatzemmatge Activitats administratives Activitats financeres i d’assegurances Activitats artístiques i recreatives.

Más detalles
26.281,00 m2

P.I. ROCAFIGUERA

No hay información
No hay precio disponibe - Polígono Industrial

Consulta la geolocalización Aquí. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Industrias manufactureras Construcción Comercio al por mayor y al por menor,reparación de vehículos de motor y motocicletas…

Más detalles
64.187,00