Edifici Antiga Paperera – fàbrica Can Sangrà

Venda d’edifici patrimonial de 4.933 m2 al centre del municipi

Nom Edifici Antiga Paperera – fàbrica Can Sangrà
Adreça Carrer de les Eres, 17534 Ribes de Freser (Girona)
Superfície 4.933 m2
Observacions

L’objecte d’aquest sector discontinu, a banda i banda del carrer de les Eres, és regenerar el teixit urbà amb l’edificació d’habitatges i locals comercials, així com habitatges de protecció pública iaparcaments per tal d’afavorir la residència permanent en el centre de la població i potenciar d’aquesta manera el comerç i l’activitat. Així mateix, el desenvolupament d’aquest polígon ha de permetre conservar l’estructura de l’àmbit i especialment la façana al riu Freser i reurbanitzar l’entorn.

Condicions d’ordenació i ús:

  • Edificabilitat bruta (m2st/m2s):1,5
  • Densitat màxima d’habitatges (hab/Ha):150
  • Ús:Residencial

En els plànols d’ordenació es defineixen els gàlibs corresponents a les línies d’edificació que calrespectar. El desenvolupament del sector ha de garantir la construcció d’una important zonad’aparcaments (mínim 1,5 aparcaments per habitatge i per cada 100m2 de local comercial), així com la conservació dels principals volums de d’antigues construccions industrials, i l’adequació de lconjunt a les edificacions de l’entorn (alçària màxima reguladora 12,50 m corresponents a PB+3PP).

Es reservarà per a la construcció d’habitatges de protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifica per a l’ús residencial de nova implantació, del qual el10 % serà de règim concertat i el 20% de protecció pública en règim general i/o especial, amb un mínim de 20 habitatges de protecció pública.

Sol·licitar informació  Anar al formulari de sol·licitud d’Informació

Si estàs interessat, posa’t en contacte amb nosaltres trucant a UIER (972 70 31 11) o en l’email: areaempresa@uier.org

9 + 2 =

Oficina física

C/ Macià Bonaplata, 4. 17500 Ripoll. 

horari

9:00h a 19:00h

Email

areaempresa@uier.org